Radiostyrningar

Tteknik har under alla år anpassat, sålt och installerat radiostyrningar för allehanda maskiner. De första 25 åren mestadels till kranar och traverser för att de senare 10 åren mer och mer övergå till egen konstruktion för fjärrstyrning lok. De är godkända av Transportstyrelsen. Tillstånd söks för varje lok som individ. Tteknik har nu åtta radiostyrsystem placerade på åtta lok som är godkända för användning i radioväxling i grannlandet Norge också!

Konstruktionen har utvecklats till att klara de flesta loktyper från linje-lok till växel-lok, från stora lok till små lok samt el-lok, dieselelektriska lok och dieselhydrauliska lok. Loktyper som försetts med radiostyrning:
Z64 , Z65 , Z66 , Z67 , T43 , T44, T66 , T68 , MX , MY , MZ , RC, G6
(T68 = Vossloh Euro 4000)

Tteknik radiostyrning har utvecklats med tonvikt på säkerheten. Ju äldre lokkonstruktionen är desto större grad av övervakning krävs av radiostyrningen. Den har konstruerats med utgångspunkt från äldre loktyper. Själva huvudskåpet är delat på två enheter för lättare installation då det ofta är trångt på mindre växel-lok. Även stora lok kan ha utrymmesbrist. Skåpens samtliga kabelanslutningar går via stick-kontakter vilket gör det enklare att demontera skåpen tillfälligt om de sitter ivägen vid revisioner och underhållsarbeten. Kablaget sprides via kopplingsdosor för att förenkla och förkorta kabeldragning på loket (vissa lok kan vara uppåt 20m långa). Systemet är förberett för loktypernas varierande placeringar av luftstativ, ventiler ute på loket och elskåpens placeringar. Det är med andra ord väl förberett för anpassning till skiftande loktyper.

Fördelar i systemet som kunden drar nytta av. De flesta är Tteknik radiosystem ensam om på marknaden:

 • Systemet klarar såväl stegade pådrag (GM-lok) som analoga pådrag (luft eller elektrisk reglering)
 • Systemet reglerar broms via tryckreglerade styrtryck istället för flödesreglerade via magnetventiler som är vanligast. Det innebär att man får bestämda bromssteg som kan justeras in individuellt varje lok. Systemet blir också okänsligt för mindre luftläckage.
 • Systemet kan justeras in på olika loktyper så de i möjligaste mån närmar sig varandra i uppförande vid bromsning. Analoga pådrag kan också justeras in på samma sätt. Allt görs enkelt från manöverpanel.
 • Huvudledningstrycket är styrt från systemet och hålls på valt tryck oberoende av ventilvariationer. Trycket kan ställas in exakt efter behov 10% upp eller ned.
 • Broms och pådrag görs i steg vilket möjliggör full kontroll och underlättar mjuk körning. Definitivt en fördel vid koppling vagnar.
 • Tre variationer på spakens stegsätt kan ställas in. Det finns möjlighet att efterhärma SJ/Green Cargo:s variant med ökande broms eller pådrag så länge spaken hålls ute.
 • Alla inställningar görs via manöverpanel gömda bakom lösenord.
 • Systemet har utvändig ljusramp som indikerar status vid körning. Följande indikeras: fram/back, frirullande/drivande/bromsande, larm/nödstopp, bromsprov/täthetsprov.
 • Systemet loggar lokets rörelser som hastighet, riktning och bromstryck. Manövrering från radiosändare loggas också.
 • Larm och nödstopp under körning  kan återställas från sändaren och växlingsarbetet kan fortsätta för att felorsaken kontrolleras i manöverpanel efter avslutad växling. Allvarliga fel som kvarstår förhindrar naturligtvis vidare växling.
 • Systemet har inbyggd möjlighet till enkelt byte av frekvens vid körning både i Sverige och Norge.
 • Systemet används redan som godkänd radiostyrsystem i Norge.
 • Ladda ner filer här

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *