Radiostyrningar

Radiostyrsystem för växling med lok

Systemet är förberett för de flesta loktyper i standard-utförande. Det innebär att hela systemet går att flytta till nästa lok oavsett typ vid ev försäljning eller skrotning av loket (haveri eller olycka). Systemet används idag på följande loktyper:

Med installerad radiostyrning har lokföraren möjlighet att fjärrstyra på ett
säkert och enkelt sätt samt med större precision än från förarhytten. Det
gör det möjligt för föraren att rangera och växla själv, utan behov av extra
personal.

Med installerad radiostyrning har lokföraren möjlighet att fjärrstyra på ett
säkert och enkelt sätt samt med större precision än från förarhytten. Det
gör det möjligt för föraren att rangera och växla själv, utan behov av extra
personal.